Lager

Napomena: Merila koja trenutno nisu na lageru obezbeđujemo direktnim uvozom sa rokom isporuke do 30 dana.

POMIČNA MERILA

Pomično merilo                        0-150/0,02                  KNUTH

sa dubinomerom i kočnicom

(zavrtanj)

Pomično merilo sa gornjim      0-300/0.02                  SCHUT

i donjim kljunom i kočnicom

(zavrtanj)

-fino podešavanje.

-dužina donjih kljunova 65mm.

-nema dubinomer

(kat.broj 906.230)

Radioničko pomično merilo     0-600/0.02                  SCHUT

-bez gornjeg kraka.

-donji krak podešen za

merenje unutrašnjih mera.

-dužina krakova 100mm.

-fino podešavanje.

-kočnica (zavrtanj)

(kat.broj 906.234)

POMIČNA MERILA SA SATOM

Pomično merilo sa satom          0-150/0.02                  SCHUT

-poseduje donji i gornji kljun

-dubinomer

(kat.broj 906.500)

Pomično merilo sa satom          0-300/0.02                  SCHUT

-poseduje donji i gornji kljun

-dubinomer

(kat.broj 906.501)

DIGITALNA POMIČNA MERILA

Digitalno pomično merilo           0-150/0.01                  SCHUT

-dužina krakova 40mm.

-ima dubinomer

(kat.broj 906.300)

MERNI SATOVI

Merni sat             Ø 41/0.01/5                                        MITUTOYO

(kat.broj 1044E)

Precizni merni sat sa polukružnom                                 CARL MAHR

Skalom ’’Millimess’’ – 1003

– Ø 8h6mm. DIN 879

– ležišta 7 rubina

– 0.001±50um/0.001

(kat.broj 334 000)

Precizni merni sat sa polukružnom                                 CARL MAHR

Skalom ’’Zentimess’’ – 1010

– Ø 8h6mm. DIN 879

– 0.01±0.25um

(kat.broj 332 000)

Precizni merni sat sa polukružnom                                 CARL MAHR

Skalom ’’Elcompramess’’ – 1104

Ø 8h6mm. DIN 879

-ležišta 7 rubina

– 0.005±0.13um

(kat.broj 344 000)

Merni sat – taster za oborene ivice (spoljne)                              DIATEST

– Tip: AKT-KT-B

– 0-7mm./0.01

(kat.broj 43710701)

Merni sat                         Ø 55/0.01/0-3/10                                SCHUT

(kat.broj 907.928)

Merni sat                         Ø 60/0.001/0-1                                   SCHUT

(kat.broj 907.921)

DIGITALNI MERNI SATOVI

Digitalni merni sat          0-12.5/0.01                               SCHUT

– mm/inch

(kat.broj 907.634)

Digitalni merni sat          0-12.5/0.001                             SCHUT

– mm/inch

(kat.broj 907.646)

MIKROMETRI

Mikrometar          0-25/0.01                                            SCHUT

(kat.broj 906.000)

Mikrometar          25-50/0.01                                          SCHUT

(kat.broj 906.001)

Mikrometar          50-75/0.01                                          SCHUT

(kat.broj 906.002)

Mikrometar          75-100/0.01                                        SCHUT

(kat.broj 906.003)

Mikrometar          100-125/0.01                                      SCHUT

(kat.broj 906.004)

Mikrometar          125-150/0.01                                      SOMET

Mikrometar          125-150/0.01                                      SCHUT

(kat.broj 906.005)

Mikrometar          150-175/0.01                                      SCHUT

(kat.broj 906.006)

Mikrometar          175-200/0.01                                      SCHUT

(kat.broj 906.007)

Mikrometar sa nastavcima          200-300/0.01              SCHUT

-4 nastavka

(kat.broj 906.296)

Mikrometar sa oštrim                  0-25/0.01                      MESSWELLK

dodirnim površinama – 30°

Podešljiva merna račva        125-150/0.01                      MITUTOYO

sa mernim satom

(kat.broj 201-218)

Podešljiva merna račva        250-275/0.01                      MITUTOYO

sa mernim satom

(kat.broj 201-223)

Mikrometar za merenje      0-25/0.01                             SOMET

zida cevi, DIN 863

-kuglica Ø 8.00mm

Mikrometar za merenje      0-25/0.01                             SCHUT

zida cevi sa izmenjivim

mernim pipcima

(kat.broj 906.190)

-merni pipak Ø 3mm (kat.br. 906.190)

-merni pipak Ø 6.5mm (kat.br. 906.191)

Mikrometar za rupe           25-50/0.01                            HOREX

i žljebove sa kontrolnim

prstenom 25mm.

DIGITALNI MIKROMETRI

Digitalni mikrometar          0-25/0.001                            SCHUT

(kat.broj 908.750)

Digitalni mikrometar          25-50/0.001                          SCHUT

(kat.broj 908.751)

Digitalni mikrometar          50-75/0.001                          SCHUT

(kat.broj 908.752)

Digitalni mikrometar          75-100/0.001                        SCHUT

(kat.broj 908.753)

Digitalni mikrometar          100-125/0.001                      SCHUT

(kat.broj 908.754)

Digitalni mikrometar          125-150/0.001                      SCHUT

(kat.broj 908.755)

Digitalni mikrometar          150-175/0.001                      SCHUT

(kat.broj 908.756)

Digitalni mikrometar          175-200/0.001                      SCHUT

(kat.broj 908.757)

MIKROMETRI ZA ZUPČANIKE

Mikrometar za zupčanike             25-50/0.01                  FMS

Mikrometar za zupčanike             50-75/0.01                  FMS

Mikrometar za zupčanike             75-100/0.01                FMS

TROKRAKI MIKROMETRI

Trokraki mikrometar                    10-12/0.002                INTRIMICK

-prsten Ø 10mm.

(Nr. 836.706)

Trokraki mikrometar                    12-20/0.005                INTRIMICK

-mikrometri: 12-16 i 16-20

-kontr. prsten: 15.997

nastavak

(Nr. 836.740)

Trokraki mikrometar                    20-40/0.005                INTRIMICK

-mikrometri: 20-25, 25-30,

30-35, 35-40;

-kontr. prstenovi: 24.999/35.005

nastavak

(Nr. 836.745)

Trokraki mikrometar                    40-100/0.005              INTRIMICK

-mikrometri: 40-50, 50-60,

60-70, 70-80, 80-90, 90-100;

-kontr. prstenovi: 49.995/

/69.997/89.998

nastavak

(Nr. 836.750)

Trokraki mikrometar                    3.5-6.5/0.002              INTRIMICK

sa kontrolnim prstenovima:

3.990/5.496

(Nr. 836.730)

Trokraki mikrometar                    6-12/0.002                  INTRIMICK

-mikrometri: 6-8, 8-10, 10-12;

-kontr. prstenovi: 10.020/8.004

nastavak

(Nr. 836.735)

MIKROMETRI ZA MERENJE DUBINE

Mikrometar za merenje               0-100/0.01                      FMS

dubine sa nalegajućom

stopom 100×15.5mm.

Mikrometar za merenje               0-200/0.01                      FMS

dubine sa nalegajućom

stopom 100×15.5mm.

DUBINOMERI

Dubinomer                                    0-300/0.02                   SCHUT

-kočnica (zavrtanj)

-širina mosta 100mm.

(kat.broj 906.315)

Dubinomer                                    0-500/0.05                  HOREX

-kočnica zavrtnj

-mat hromiran

-širina mosta 150mm.

(kat.broj 22 48 528)

DUBINOMERI SA SATOM

Dubinomer sa satom                    0-100/0.01                  FMS-KS

sa nalegajućom stopom

100x20mm.

MERAČI DEBLJINE

Mikrometar sa satom za              F 1000/30                    PREISSER

merenje debljine folije i papira

-dubina merenja 0-30mm.

-debljina merenja 0-1mm.

-tačnost 0.001mm.

-prečnik dodirnih površina 6.35mm.

(kat.broj 0720.103) (isti je kao SCHUT 781.547)

Merač debljine sa satom                                                  SCHUT

-debljina merenja 0-20mm.

-dubina luka 100mm.

-tačnost 0.01mm.

-prečnik dodirnih površina Ø 6mm.

(kat.broj 906.448)

Merač debljine sa satom                                                  PEACOCK (Japan)

-debljina merenja 0-10mm.

-dubina luka 120mm.

-tačnost 0.01mm.

-prečnik dodirnih površina Ø 10mm.

(kat.broj 855.751)

Merač debljine sa satom                                                  WOLF

-debljina merenja 0-25mm.

-dubina luka 300mm.

-tačnost 0.1mm.

-prečnik dodirnih površina Ø 16mm.

(kat.broj 853.065)

Digitalni merač debljine                                                   SCHUT

-debljina merenja 0-10mm.

-dubina luka 120mm.

-tačnost 0.001mm.

-prečnik dodirnih površina Ø 9mm.

(kat.broj 906.454)

SUBITORI

Subitor                               4.5-6/0.01                               TESA

Subitor                               50-160/0.01                            SCHUT

PLANPARALELNE KRAJNJE MERE – ETALONI

Planparalelne krajnje mere                                              SCHUT

klasa ’’0’’ – 47 kom.

(kat.broj 906.623)

Planparalelne krajnje mere                                              CARL ZEISS

Klasa ’’0’’ – 121 kom. + 2 kom.

od tvrdog metala

OSTALO

Šablon za navoj                 milimetarski 60°

Šablon za navoj                 witvortov 55°

Merni listići – Špijuni        0.02-0.1

Radijus šablon                   1-6

Radijus šablon                   7-25

 

Feroimpex

BEOGRAD SRBIJA

BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 30

 

Copyright © 2022. Feroimpex